• slide
 • slide
 • slide
 • Екип от експерти в сферата на противопожарната, аварийната и превантивната дейност. Професионални пожарникари.

 • Противопожарно обезопасяване на събития и обекти

 • Обучения на деца и младежи

Услуги

 • Извършване на пожарни услуги, пожарогасене, пожарна охрана;
 • Извършване на дейности по обследване на сгради и помещения;
 • Извършване на дейности на основание чл. 141 от Закона за водите, във връзка със спазване на изискванията за техническа и безопасна експлоатация на малки язовири и на съоръженията към тях;
 • Упражнява дейността „Оператор“ на малки язовири и на съоръженията към тях, чрез оторизирани лица - хидроинженери и необходимото специализирано оборудване;
 • Проектиране и изграждане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, системи за контрол на достъпа;
 • Слаботокови инсталации, системи за видеонаблюдение, структурно окабеляване
 • Консултации и експертни становища за противопожарна безопасност при проектиране и строеж на сгради;
 • Постоянна охрана на производствени обекти, предприятия и складове;
 • Вътрешна превантивна охрана на обекти (хотели, зали и комплекси);
 • Противопожарно обезопасяване на публични събития (охрана на концерти, охрана на спортни прояви, охрана на филмови продукции);
 • Обезпечаване на събития при използване на запалителни предмети и течности;
 • Противопожарно обезопасяване на събития при използване на фойерверки и други взривни вещества;
 • Действия при природни и стихийни бедствия;
 • Пожарогасителна дейност на обекти от лек тип;
 • Провеждане на симулационни игри и масови демонстрации;
 • Провеждане на обучителни семинари и учебни акции по противопожарна защита;

Компанията разполага със специализиран противопожарен автомобил тип Магирус Дойтц, оборудван със съвременна немска техника, подходящ за работа в градски условия и пресечени горски местности и терени. Приложим е за действия при пожари от лек тип в урбанизирани територии и полеви местности. Обслужването му се извършва от екип от 3 огнеборци и ръководител на състава. Противопожарният автомобил има капацитет да превозва екип от 9 души.

Youth Prevention Project

прочети повече »

Контакти

 • СТОП ФАЙЪР,
  гр. София, 1000 
  ул. Ангел Кънчев 2.ет 4, офис 401
 • Телефони: +359 885 100 549; +359 889 848 829