• slide
 • slide
 • slide
 • Екип от експерти в сферата на противопожарната, аварийната и превантивната дейност. Професионални пожарникари.

 • Противопожарно обезопасяване на събития и обекти

 • Обучения на деца и младежи

Проекти


Противожарна безопасност и пожарна превенция в горските територии. Съвременни практики при организиране на пожарогасенето в горите, финансирани по мярка 226 на Програмата за развитие на селските райони на ЕС. - изтеглете оттук »

2014


Пожарна охрана на спортни събития.
В началото на годината Стоп Файър сключи рамкови споразумения за противопожарна охрана на футболни събития - футболните срещи от първенство на отбори от група А в град София – ПФК Левски, ПФК ЦСКА, ПФК Локомотив София. Целият наличен ресурс и техника на компанията беше ангажиран в обезопасяването на спортните събития на стадионите „Георги Аспарухов“, „Българска Армия“, „Локомотив“ и национален стадион „Васил Левски“.

2013


Проекти за оборудване на горски Противопожарни депа (ПП депа) и доброволчески групи в 12 общини по Програмата за развитие на селските райони

48 противопожарни депа са оборудвани с акумулаторни прожектори, брадви, кирки, лопати, мотики, моторни триони, пръскачки за вода и тупалки. Моторни помпи, метални кофи, струйници, туби за питейна вода, шлангове, и специални преносими съдове за вода и мобилни радиостанции също са част от оборудването на депата. Над 200 доброволци в 25 групи бяха снабдени със защитни облекла, каски и ръкавици, както и средства за наблюдения и комуникация, отговарящи на всички европейски стандарти.

2012


Пожарна охрана на концерти.
Поредното издание на София Рокс през лятото на 2012 година, ангажира над 10 служители и пожарна техника на Стоп Файър, за да обезпечи сигурността на над 30 000 зрители. Стоп Файър извърши охранителни и превантивни мероприятия от пожари и други рискови ситуации за концертното събитие, със състав от 6 души и специализирана техника, на световната група RED HOT CHILI PEPPERS, проведено през месец септември 2012 г., в зала „Арена Армеец", събрал над 14 000 души публика. На събитието не са допуснати инциденти.

В зала „Арена Армеец“ се проведе и друго значимо музикално събитие, охранявано от екипите на Стоп Файър – представянето на певицата LADY GAGA. Концертът събра над 13 000 души публика на 14.08.2012 година.

2011


Проект „Модерни подходи за превенция сред децата и учащите се в Европа” – втора фаза

София, юни 2011 г. В Националния учебен център на Български червен кръст бе проведена учебна симулация и демонстрация на спасителни действия при природни бедствия и различни аварии, на която бе показана работата на младежки екипи за евакуиране на пострадалите и ликвидирането на последствията. По време на събитието се проведоха 3 учебни демонстрации на младежки екипи за превенция срещу бедствия, които показаха на подрастващите правилните действия при наличието на опасна или екстремна ситуация.

I-ва демонстрация: Чрез използване на богатия френски опит в екстремни ситуации, беше показана техника за евакуация по време на пожар в училище. Учениците съумяха да запазят спокойствие и следваха инструкциите на своите ръководители за безопасно напускане на горящия обект. С помощта на алпийски метод беше организирано спасяването на дете, откъснало се от групата и попаднало в димен капан. В подобна ситуация специалистите съветват да се запази спокойствие, групата да не се дели и да вървят само напред. Спонтанно връщане назад може да предизвика паника. При блокиране в помещение обградено от пожар, трябва да бъде ограничен достъпа на дима до пристигане на спасители екипи.

II-та демонстрация: Специални екипи за противодействие демонстрираха спасяването на ученици при терористична атака. С помощта на хеликоптер бяха спуснати екипи, които обезвредиха нападателите. Правилното поведение на децата и техните действия са от изключителна важност за тяхната сигурност. Те не трябва да се противопоставят на терористите, а да изпълняват техните указания и да спазват съветите на своите учители.

Проектът „Модерни подходи за превенция сред децата и учащите се в Европа” цели създаване на устойчива мрежа от професионални публични институции и организации от страните на Европейския съюз, които да обменят експертни мнения и знания в областта на превенцията срещу природни бедствия и катастрофи по отношение на подрастващите – деца и младежи. Той се реализира на територията на Франция, Гърция и България за срок от 12 месеца. Това е първият подобен проект в рамките на инициативата за превенция на ЕС, в който българската страна е водеща.

Водещ партньор на проекта е Националния учебен център при БЧК, а партньори са компанията Стоп Файър, България, Областна дирекция противопожарна безопасност и спасителни действия – ГАРД, Южна Франция/ Fire and Rescue Service Department at Gard, South France, и Община Акрит, Гърция /Municipality of Acrites, Greece.

В рамките на проекта е създаден образователен филм и издадено интерактивно помагало за децата и учениците в основен курс. Проектът целеше обучение на ученици от 8 до 14-годишна възраст за оказване на първоначална долекарска помощ, бърза и адекватна реакция при природни бедствия, индустриални аварии и терористични атаки.

Стоп Файър извърши охранителни и превантивни мероприятия от пожари и други рискови ситуации за концертното събитие, със състав от 8 души и специализирана противопожарна техника, на световната група ROXETTE , проведено на 29 май 2011 г., на стадион "Георги Аспарухов", събрал над 20 000 души публика. На събитието не са допуснати инциденти.

Първите интегрирани проекти за превенция на горски пожари

Екипът на Стоп Файър реализира първите за страната интегрирани проекти за превенция на горски пожари в западните Родопи. Отпуснатото европейско финансиране покрива на 100% заявените дейности, които се разделят на следните видове:

 • оборудване на противопожарни депа;
 • оборудване за горски пожари;
 • изграждане на наблюдателни противопожарни кули в два от горските участъка, с най-голяма опасност от възникване на пожари;
 • свързочни средства (мобилни радиостанции) и бинокли за наблюдение;
 • създаване на резервиращи водни обеми чрез изграждане на изкуствени водоизточници.

До края на годината в района на Западните Родопи, под управлението на Южноцентрално предприятие – Смолян, приключват проекти за над 300 000 лева по мярка 226 на Програма за развитие на селските райони. В ДЛС – Чепино са построени 2 противопожарни кули и 3 водоема, в ДГС – Селище са изградени 5 наблюдателни кули, 3 водоема и са преоборудвани 4 ПП депа. В ДГС – Чехльово са изградени 2 наблюдателни кули. 2 водоема и са оборудвани 2 ПП депа. Навсякъде са доставени средства за мобилна радио комуникация и наблюдение.

С изпълнението на своите европейски проекти, финансирани по мярка 226 на Програмата за развитие на селските райони, трите горски стопанства са едни от първите дружества в страната, които изграждат модел за интегрирана ефективна защита на стопанисваната гора от пожари. Реализираните инвестиционни дейности, добрата координация на екипите, участвали във всеки един етап от проекта, позволяват да се прилагат иновативни мерки и да се даде практическо изражение на проектираните в лесоустройствените планове, мероприятия.

2010


Пожарна охрана на концерт.
Стоп Файър извърши охранителни и превантивни мероприятия от пожари и други рискови ситуации за концертното събитие, със състав от 8 души и специализирана пожарна техника, на световно известния музикант сър Елтън Джон. Над 20 хиляди души на стадион "Локомотив" гледаха спектакъла на Елтън Джон на 13.08.2010 г.

Частната пожарна компания обезпечи противопожарната безопасност на най големия концерт за 2010 г на световната група AC/DC, проведен на 14 май 2010 г. на стадион "Васил Левски", събрал близо 50 000 души. Не са допуснати пожарни ситуации.

Сериозно предизвикателство пред екипът на Стоп Файър беше и провеждането на музикалния маратон „София Рокс“ на националния стадион през лятото на 2010 г.

Проект „Модерни подходи за превенция сред децата и учащите се в Европа” – първа фаза Финансиран по финансовия инструмент за гражданска защита на ЕС, в който екипът на компанията е водещ партньор за България, а координатор НУЛЦ на БЧК. За първи път в Източна Европа беше представен и използван симулатор на земетресения -12-тонна платформа, върху която са изградени истински учебна и детска стая. В реални условия бяха проследени действията и реакциите на учениците по време на земетресение. Добре обучените млади екипи показаха добра координация и успяха да преценят кои са най-необходимите вещи при случай на бедствие, а именно:

 • лични документи
 • мобилен телефон, фенерче, свирка и радио приемник
 • храна и вода
 • дрехи
 • аптечка (лекарства)

http://youthpreventionpro.eu/children-contest/?nggpage=4

2009


Пожарна охрана на концерт.
Стоп Файър участва в логистиката и охраняването на най-голямото концертно събитие на открито за последното десетилетие в България на стадион „Васил Левски. Попзвездата Мадона направи своя музикален спектакъл пред близо 60 хиляди души на националния стадион в София. Концертът е част от световното турне на певицата "Sticky & Sweet". Компанията подсигури състав от 12 души, специализирана техника и над 40 ръчни гасителни средства в продължение на 3 дни.

2008


Пожарна охрана на филмови продукции.
Компанията започва охраняване на филмови продукции на Ню Имидж Бояна (Киноцентър Бояна). Служителите на Стоп Файър извършиха на 40 дежурства, участваха в погасяването на контролирани запалвания, обезопасяването на каскади и други рискови ситуации. Специализиран екип и автомобил участва в заснемането на 2 български продукции като пряк участник в сценариите.

Пожарна охрана на концерти.
Стоп Файър извърши охранителни и превантивни мероприятия от пожари и други рискови ситуации за концертното събитие, със състав от 10 души и специализирана пожарна техника, на световната група Metallica, проведено на 25 юли 2008 г., на стадион "Васил Левски", събрал над 45 000 души публика. На събитието не са допуснати инциденти.

Стоп Файър извърши охранителни и превантивни мероприятия от пожари и други рискови ситуации за концертното събитие на групата KISS на 16 май 2008 г., проведено на стадион "Академик". Събитието събра на 20 000 души публика. Не са допуснати ситуации за възникване на пожар или други рискови събития.

Стоп Файър извърши охранителни и превантивни мероприятия от пожари и други рискови ситуации за концертното събитие на КYLIE MINOGUE, проведен на 18.05.2008 година, на стадион Локомотив, събрал над 25 000 души. На събитието не са допуснати инциденти.

Медиите за нас:
сп. Мениджър - Първа частна пожарна »
Е-Вестник - Първа частна пожарна „гаси“ холивудски екшъни »

2007


Пожарна охрана на концерти.
След получаването на първият лиценз на територията на София област за пожарогасителни действия, Стоп Файър извърши охранителни и превантивни мероприятия от пожари и други рискови ситуации за концертното събитие на: Deep Purple, проведен в град София, 1 ноември 2007 г. в зала "Фестивална", с 10 000 души публика.

Големият концерт на открито на певицата Rihanna, проведен на 30 ноември 2007 г. на площад "Александър Батенберг", събрал над 25 000 души, беше успешно охраняван от служителите на компанията.

Youth Prevention Project

прочети повече »

Контакти

 • СТОП ФАЙЪР,
  гр. София, 1000 
  ул. Ангел Кънчев 2.ет 4, офис 401
 • Телефони: +359 885 100 549; +359 889 848 829