• slide
 • slide
 • slide
 • Екип от експерти в сферата на противопожарната, аварийната и превантивната дейност. Професионални пожарникари.

 • Противопожарно обезопасяване на събития и обекти

 • Обучения на деца и младежи

Дейности

Проектиране и инженерингови дейности
Фирмата предлага технически услуги по изграждане, управление и обслужване на: пожаро-аварийни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение, структурно окабеляване.

Противопожарно обследване на обекти
Проучване на потенциални рискове за възникване и разпространение на пожари в индустриални и административни сгради, изготвяне на оценки за противопожарната сигурност, разработване на вътрешни правила и планове, съгласно действащите противопожарни норми. Извършва противопожарен оглед на всички съоръжения и активи на територията на даден обект, придружен с анализ и препоръки за подобряване на противопожарната безопасност.


Противопожарно обезопасяване на събития и обекти
Компанията разполага със специализирана противопожарна техника и оборудване, подходящи за охрана на: концерти, спортни прояви филмови продукции; вътрешна противопожарна охрана; събития при използване на фойеверки и други взривни вещества.

Превенция на рисковете
Проучвания на потенциалните рискове и оценка на обектите от административен и индустриален тип. Популяризиране на мерките за противопожарна защита сред служителите и населението чрез симулации и тренинги. "СТОП ФАЙЪР" организира и провежда специализирани семинари, инструктажи и обучения на служители от фирми.

Обучения на деца и младежи
"СТОП ФАЙЪР" провежда образователни инициативи, демонстрации за превантивна дейност сред децата, учениците и студентите. Участва в реализацията на специални и образователни проекти и инициативи с цел ограничаване възникването на пожари и участие в последващото им ликвидиране.За извършването на дейността си "СТОП ФАЙЪР” притежава лицензи 073/14.06.2011 г. и ОМ463/12.06.20102 г., удостоверяващи правото за извършване на пожарогасителна дейност и противопожарно обследване на обекти, съгласно НАРЕДБА № Iз-2815 от 07.11.2011, обн., ДВ, бр. 91 от 18.11.2011 г. на Министерство на вътрешните работи (МВР).

Youth Prevention Project

прочети повече »

Контакти

 • СТОП ФАЙЪР,
  гр. София, 1000 
  ул. Ангел Кънчев 2.ет 4, офис 401
 • Телефони: +359 885 100 549; +359 889 848 829